A Joyful Spirit Workshop

Thankfulness

A Joyful Spirit Workshop

By Missie Biellie-Dee Luewis
Voice (Piano)

Is to Vocalize & help bring about Awareness Combining Your Spiritual Connection Internally with your Stage Presence PerformanceExternally To Feel& Be Your Inner joy.
Speak Through YourSoul From YourHeart

Take Time To feel Your Joy

What does Joy mean to you..?
What does Joy represent and or reflect in your life.?
What is the difference if any to you between Joy& happiness..?
Have you ever stopped & thought about this question.?
Psst! No looking in the dictionary.. Yes I Am talking to your spirit to your soul..
What Does JOY Mean to You..??

*Please note that these questions are the topics for the workshop Open to discussion*

Theme

A Singing VocalWorkshop to give souls who are interested a chance to open & connect with their internal feeling of joy.Instead of focusing on their external.Both serve there purpose in life.Balance is important.Confronting fear & performance anxiety.
In an energetic warm loving group setting..
Enjoying the Feedomof Singing&Performing Spiritual&Gospel songstogether as achoir.

A Joyful Spirit Choir

*You are Welcome I Am Raedy & Willing For I Know that you are able

* Short group dicussion about what Joy Means toy you
Missie Biellie-Dee Shares some of her experiences

*A short physical exercise to help the mind
body spirit & soul to become Centered
A Prayer With Missie Biellie-Dee

* Vocal Warm Up Excercises Together

* Sing the warming up song together focusing on feelings first
Presence Articulation Intent Performance & Clarity

*Seperated into groups..Harmonies Given
Missie Biellie-Dee Will come & Work with each group individually

*Practice Harmonies together as a group

*Perform the songs together as a choir from your souls full of Joy

*Missie Biellie-Dee will alsoSing 2 Songs

The structure of the WorkShop isflexible to change In the Moment!!

Remember ThatConnecting WithYour Inner Joy IsFeeling Life
Feel JoyInner PeaceFeel JoyClarity FreedomFeel Joy Inner Peace
Make Time To Share Your Joy

The Work Shop lasts 2 hours with a 15min Break
After the workshop it is possible tohave a 15min discussion to reflect...Optional.!!
All Songs are sung in English.The Workshop is in English & Dutch..
I Will Do My Best..Auuwch..!!!
Quotes: Missie Biellie-Dee

Spread The Love & Share The Joy

'A Joyful Spirit Workshop' in het Nederlands

A Joyful Spirit Workshop (Nederlands)

Thankfulness

A Joyful Spirit Workshop

By Missie Biellie-Dee Luewis Voice (Piano)

Een Vreugde Blij Geest Workshop

Is met zang een uitdrukking geven aan bewustzijn in het maken & combineeren van je spirituele
verbinding innerlijk met je uitvoering aawezigheid en intiem vreugde uiterlijk
Spreek van uit je ziel

Vreugde... Neem je tijd om te voelen...

Wat betekend het woord Vreugde voor jou/u?
Wat wijzen op Of beweren vreugde in jou/u leven?
Wat is het verschil tussen vreugde engeluk in jou/u belevennis?
Heb je ooit over deze vraag na gedacht?
*Psst kijk niet in de woordenboek..!! Ja ik spreek met je geest je ziel,wat betekend vreugde voor jou?

*A.lstulieft..schrijf je gedachten en je gevoelens op voor een korte disscussie tijdens het workshop

Thema

Een vocale workshop te geven aan professioneel en geinteresserden in Gospel & Spiritual Muziek
Een kans om te verbinden met ze innerlijkgevoel van vreugde.
In plaats van zich concentreren alleen op het uiterlijk. Bijde hoord er bij.Balance is balangerijk.
Een confrontatie met angst stage fright.In een enrgetic warm groep omgeving
1/2 Samen Gospel liederen instudeeren omeenchoir te vormen.

.. A Joyful Spirit Choir .....


* Je bent Welkom klaar beried ik weet dat je in staat ben

* Een korte groep disscussie...Wat betekent vreugde voor jou/u.
Missie Biellie-Dee deelt een stuk van haar persoonlijk ervaring.Bidden Samen Met Missie Biellie-Dee

* Een kline oefening on een innerlijk conectie te maken.

* Vocale oefeningen om elkaars stem op te warme

* Sing een warming up lied samen.Iedeereen doet mee.Text wordt uit geprint.

* 3 part harmonie gropen. Samen oefenen.Gegeven door pianist.
Missie Biellie-Dee will come & work ith each group individually

* Samen alle harmonies oefenen..

* SamenDe Liedjes Uitvoeren Volvoren en Vervullen

...Joy Aanwezigheid VerschijningJoy Presentatie Articulatie Joy Zuiverheid Bedoeling Joy..


De Werkshop duurt 2.15minsinclusive een pauze van 15min,,Ja 15.. !!!!
Na afloop is er gelegenhied voor 10/15min om elkaars vreugdevoel ervaring te delen
De werkshop wordt in Engels gesproken En vertaald in Dutch l als nodig is door Missie Bie;llie-Dee
Alle Liederen zijn in Engels Gezongen

Ik doe mijn best Auwch!!
Say's " Missie Biellie-Dee "


Spread The LoveShare The Joy
Joy Is Love SharingGiving & Recieving Love Is What Life Is Really All About

Pass It On